All posts by thm

Home Articles posted by thm (Page 4)

Hội chứng Tourette và 9 câu hỏi thường gặp

Tháng Mười Hai 03, 2023 By thm In Kiến thức y khoa
hội chứng tourette
Hội chứng Tourette là gì? Hội chứng Tourette là một rối loạn tâm – thần kinh đặc trưng bởi chuyển động Tic. Nói rõ hơn, tic là các chuyển động vận động hoặc tạo âm thanh lặp đi lặp lại, rập khuôn, không tự ý. Các triệu chứng ban...